રિએક્ટ કરતા ન આવડે તો રિજેક્ટ થવું પડે છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

રિએક્ટ કરતા ન આવડેતો રિજેક્ટ થવું પડે છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– કોઈ પણ ઘટના વિશે આપણે કેવું રિએક્ટ…

ઝઘડા તો થાય, એમાં કંઈ છૂટું થોડું થઈ જવાય? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ઝઘડા તો થાય, એમાં કંઈછૂટું થોડું થઈ જવાય? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ નગારું હોત તો પીટાત ઢંઢેરો નગર મધ્યે,મધુર…

પર્યાવરણ : બહારનું, અંદરનું, પારકું અને પોતાનું – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

પર્યાવરણ : બહારનું, અંદરનું, પારકું અને પોતાનું દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– આજે પર્યાવરણ દિવસ છે. પ્રકૃતિનું આપણે કેટલું જતન…

`રાઇટ ટાઇમ’ની રાહ જોવા બેસીશ તો મેળ જ નહીં પડે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

`રાઇટ ટાઇમ’ની રાહ જોવાબેસીશ તો મેળ જ નહીં પડે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કોઈ બોલાવે નહીં ને તોય એ…

મને પ્રેમનો દેખાડો કરવો ગમતો નથી – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મને પ્રેમનો દેખાડોકરવો ગમતો નથી ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઘરની બહાર લોક તો વાતો કરે રે લોલ,ગઈ કાલ મારી…

WRINKLES – કરચલીઓ : કપડાંની, શરીરની અને જિંદગીની! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

WRINKLESકરચલીઓ : કપડાંની,શરીરની અને જિંદગીની! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– કપડાંની કરચલીઓ હટાવવા માટે કરાતી ઈસ્ત્રીથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પેદાથાય છે…

અવાજ ઊંચો કરવાથી વાત સાચી સાબિત નહીં થઈ જાય! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

અવાજ ઊંચો કરવાથી વાતસાચી સાબિત નહીં થઈ જાય! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કેવો હતો વિલાસ, મને કંઈ ખબર નથી,હું…

કઈ ઉંમરે મોબાઇલ વાપરવો જોઈએ? કોઈ એજલિમિટ હોવી જોઈએ કે નહીં? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કઈ ઉંમરે મોબાઇલ વાપરવો જોઈએ?કોઈ એજલિમિટ હોવી જોઈએ કે નહીં? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– બાળક 13 વર્ષનું થાય ત્યાં…