તું ખોટાં બહાનાં કે બચાવ કરવાનું બંધ કરી દે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તું ખોટાં બહાનાં કે બચાવકરવાનું બંધ કરી દે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હતા રંગોય ઝેરી, આંખમાં ખૂંચ્યા કરે એવા,મને…

શું સુખી દેશના લોકો જરાયે દુ:ખી જ નથી? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

શું સુખી દેશના લોકોજરાયે દુ:ખી જ નથી? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- દુનિયાના સમૃદ્ધ અને સુખી દેશોમાં થયેલો અભ્યાસ એવું…

આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય અને મોઢું ફેરવ્યાનું પાપ – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્યઅને મોઢું ફેરવ્યાનું પાપ ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એમ ચોંટી છે નજર એ બારણાં પર,ડૂબનારો જેમ વળગે…

CBC અને DINK કપલ્સની સંખ્યા સતત વધી રહી છે!- દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

CBC અને DINK કપલ્સનીસંખ્યા સતત વધી રહી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ઘણા યંગસ્ટર્સને સંતાનો નથી જોઇતા. અનેક કપલ્સ…

હું દરેક સંજોગોમાં તારી સાથે જ છું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હું દરેક સંજોગોમાંતારી સાથે જ છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દરિયો નહીં તો મોજું દેજે, થોડામાંથી થોડું દેજે,અમે અમારી…

સંબંધનું આયુષ્ય પણ પૂરું થઈ જતું હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સંબંધનું આયુષ્ય પણપૂરું થઈ જતું હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સતત ઘટમાળમાં જિવાય છે, સાલું!કહોને કેટલું સમજાય છે,…

મિત્રો તો આપણાં સારાં નસીબની નિશાની છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મિત્રો તો આપણાં સારાંનસીબની નિશાની છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દિલ ધડકને કા સબબ યાદ આયા,વો તેરી યાદ થી…