સો, દોઢસો વર્ષ જીવી શકાશે પણ ક્વોલિટી લાઇફ મળશે ખરી? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સો, દોઢસો વર્ષ જીવી શકાશેપણ ક્વોલિટી લાઇફ મળશે ખરી? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- મેડિકલ સાયન્સમાં જે નવાં નવાં સંશોધનો…

મને સમજાતું નથી કે તારામાં એવો તે શું જાદુ છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મને સમજાતું નથી કેતારામાં એવો તે શું જાદુ છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઘર કહો જંગલ કહો કે રણ…

જિંદગી સારી રીતે જીવવા માટે ખરેખર શું જોઈએ? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જિંદગી સારી રીતે જીવવામાટે ખરેખર શું જોઈએ? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- રોટી, કપડાં અમે મકાનને દરેક માણસની મૂળભૂત જરૂરિયાત…

મારું એકાંત મને બહુ જ વહાલું છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મારું એકાંત મનેબહુ જ વહાલું છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ફરે છે સૂર્યના અહીં બાતમીદારો, ને તમને એમ લાગે…

તમે પોતાને કેટલા અપડેટ રાખો છો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમે પોતાને કેટલાઅપડેટ રાખો છો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ઘણા લોકો કેટલાંક મુદ્દે એવું વિચારે છે કે, આપણને શું…

બધાને ખુશ રાખવામાં બહુ દુ:ખી થવાય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બધાને ખુશ રાખવામાંબહુ દુ:ખી થવાય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બીતે રિશ્તે તલાશ કરતી હૈ, ખુશ્બૂ ગુંચે તલાશ કરતી…

જ્યોતિ ઉનડકટના બે પુસ્તકો ‘આગનો અંજપો’ અને ‘સર્જકના સાથીદાર’નું લોકાર્પણ

જ્યોતિ ઉનડકટના બે પુસ્તકો ‘આગનો અંજપો’ અને ‘સર્જકના સાથીદાર’નું લોકાર્પણ અમદાવાદમાં જ્યોતિ ઉનડકટ લિખિત બે પુસ્તકો આગનો અંજપો અને સર્જકના…

તમને કોઈ વાતનો પસ્તાવો કે અફસોસ થાય છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને કોઈ વાતનો પસ્તાવોકે અફસોસ થાય છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ક્યારેક કોઈ ઘટના કે ભૂલના કારણે અફસોસ કે…

બાકી બધું તો ઠીક છે પણ`ફૅક રિલેશન્સ’નું શું કરવું? -ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બાકી બધું તો ઠીક છે પણ`ફૅક રિલેશન્સ’નું શું કરવું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મૂળને પણ હચમચાવે એટલો, માત્ર, એક…

તમને દાદા-દાદી કે નાના-નાનીનો પ્રેમ મળ્યો છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને દાદા-દાદી કે નાના-નાનીનો પ્રેમ મળ્યો છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- માણસના ઉછેરમાં પરિવારની અસર સૌથી વધુ હોય છે.એક…