મને સમજાતું નથી કે તારામાં એવો તે શું જાદુ છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મને સમજાતું નથી કેતારામાં એવો તે શું જાદુ છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ઘર કહો જંગલ કહો કે રણ…

મારું એકાંત મને બહુ જ વહાલું છે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મારું એકાંત મનેબહુ જ વહાલું છે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ફરે છે સૂર્યના અહીં બાતમીદારો, ને તમને એમ લાગે…

બધાને ખુશ રાખવામાં બહુ દુ:ખી થવાય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બધાને ખુશ રાખવામાંબહુ દુ:ખી થવાય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બીતે રિશ્તે તલાશ કરતી હૈ, ખુશ્બૂ ગુંચે તલાશ કરતી…

બાકી બધું તો ઠીક છે પણ`ફૅક રિલેશન્સ’નું શું કરવું? -ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બાકી બધું તો ઠીક છે પણ`ફૅક રિલેશન્સ’નું શું કરવું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મૂળને પણ હચમચાવે એટલો, માત્ર, એક…

તું ખોટાં બહાનાં કે બચાવ કરવાનું બંધ કરી દે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તું ખોટાં બહાનાં કે બચાવકરવાનું બંધ કરી દે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હતા રંગોય ઝેરી, આંખમાં ખૂંચ્યા કરે એવા,મને…

આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય અને મોઢું ફેરવ્યાનું પાપ – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્યઅને મોઢું ફેરવ્યાનું પાપ ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એમ ચોંટી છે નજર એ બારણાં પર,ડૂબનારો જેમ વળગે…

હું દરેક સંજોગોમાં તારી સાથે જ છું! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હું દરેક સંજોગોમાંતારી સાથે જ છું! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દરિયો નહીં તો મોજું દેજે, થોડામાંથી થોડું દેજે,અમે અમારી…

સંબંધનું આયુષ્ય પણ પૂરું થઈ જતું હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સંબંધનું આયુષ્ય પણપૂરું થઈ જતું હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સતત ઘટમાળમાં જિવાય છે, સાલું!કહોને કેટલું સમજાય છે,…

મિત્રો તો આપણાં સારાં નસીબની નિશાની છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મિત્રો તો આપણાં સારાંનસીબની નિશાની છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દિલ ધડકને કા સબબ યાદ આયા,વો તેરી યાદ થી…