તારામાં સંતોષ જેવું કંઈ છે કે નહીં? : ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તારામાં સંતોષ જેવુંકંઈ છે કે નહીં? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ચો-તરફ તડકો બની ફેલાય છે, એક ટહુકો છે, બધે…

લોકોની રાઇટિંગ હેબિટ અને થિંકિંગ પ્રોસેસ બદલાઈ રહી છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

લોકોની રાઇટિંગ હેબિટ અનેથિંકિંગ પ્રોસેસ બદલાઈ રહી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- મોબાઇલ, લેપટોપ, કમ્પ્યૂટર અને બીજી ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસેઆપણી…

દિવાળી અવસરે જિંદગીને થોડીક વધુ જીવવા જેવી બનાવીએ – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

દિવાળી અવસરે જિંદગીને થોડીકવધુ જીવવા જેવી બનાવીએ -કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દુનિયાની તમામ ફિલોસોફી એવું જ કહે છે કે, વર્તમાનમાં જીવો. જે…

ફેસ્ટિવલ મૂડ : તહેવારોમાં માણસ થોડોક સંવેદનશીલ બનતો હોય છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ફેસ્ટિવલ મૂડ : તહેવારોમાં માણસથોડોક સંવેદનશીલ બનતો હોય છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- તહેવારો માણસને રિફ્રેશ કરે છે. તહેવારો…

કોઈનું દુ:ખ દૂર કરવાનું સુખ ગજબનું હોય છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોઈનું દુ:ખ દૂર કરવાનુંસુખ ગજબનું હોય છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દોડતું આવી છુપાઈ જાય છે, કો’ક મારામાં સમાઈ…

જિંદગી સારી રીતે જીવવા માટે ચાર-પાંચ મિત્રો જ કાફી છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જિંદગી સારી રીતે જીવવા માટેચાર-પાંચ મિત્રો જ કાફી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- જિંદગીમાં ખરેખર કેટલા મિત્રો હોવા જોઈએ?…

સારા અને સાચા રહેવાની મેં મોટી કિંમત ચૂકવી છે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સારા અને સાચા રહેવાનીમેં મોટી કિંમત ચૂકવી છે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ હું જે ધારું કોઈ દિવસ થાય ના?…

સ્ક્રીન એડિક્શન : તમે તો ભોગ બની ગયા નથીને? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સ્ક્રીન એડિક્શન : તમે તોભોગ બની ગયા નથીને? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- માણસને સ્ક્રીનની એટલી બધી આદત થઇ ગઇ…

સંબંધોમાં પણ ક્યારેક રામ કે ભૂત કરી લેવું જોઈએ! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સંબંધોમાં પણ ક્યારેક રામકે ભૂત કરી લેવું જોઈએ! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ માણસ સુધી તો કઈ રીતે પહોંચી શકે…