તમે પોતાને કેટલા અપડેટ રાખો છો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમે પોતાને કેટલાઅપડેટ રાખો છો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ઘણા લોકો કેટલાંક મુદ્દે એવું વિચારે છે કે, આપણને શું…

તમને કોઈ વાતનો પસ્તાવો કે અફસોસ થાય છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને કોઈ વાતનો પસ્તાવોકે અફસોસ થાય છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ક્યારેક કોઈ ઘટના કે ભૂલના કારણે અફસોસ કે…

તમને દાદા-દાદી કે નાના-નાનીનો પ્રેમ મળ્યો છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને દાદા-દાદી કે નાના-નાનીનો પ્રેમ મળ્યો છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- માણસના ઉછેરમાં પરિવારની અસર સૌથી વધુ હોય છે.એક…

શું સુખી દેશના લોકો જરાયે દુ:ખી જ નથી? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

શું સુખી દેશના લોકોજરાયે દુ:ખી જ નથી? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- દુનિયાના સમૃદ્ધ અને સુખી દેશોમાં થયેલો અભ્યાસ એવું…

CBC અને DINK કપલ્સની સંખ્યા સતત વધી રહી છે!- દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

CBC અને DINK કપલ્સનીસંખ્યા સતત વધી રહી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ઘણા યંગસ્ટર્સને સંતાનો નથી જોઇતા. અનેક કપલ્સ…

ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરવામાં અને દબાવવામાં ઘણો ફેર છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરવામાં અનેદબાવવામાં ઘણો ફેર છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ગુસ્સામાં માણસ ન કરવાનું કંઈ પણ કરી બેસે…

જાત સાથે વાત કરવામાં આપણે કેટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જાત સાથે વાત કરવામાં આપણેકેટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- આપણો પોતાની જાત સાથેનો સંવાદ પણ ઘટતો…

તમને કેવી સફળતા ગમે? નિષ્ફળતા પહેલાંની કે પછીની? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને કેવી સફળતા ગમે?નિષ્ફળતા પહેલાંની કે પછીની? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- જિંદગીમાં સફળતા અને નિષ્ફળતાનું ચક્કર ચાલતું જ રહે…

સાચ્ચે જ? અરેન્જ કરતાં લવમેરેજ કરનારાઓના ડિવૉર્સ વધુ થાય છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સાચ્ચે જ? અરેન્જ કરતાં લવમેરેજકરનારાઓના ડિવૉર્સ વધુ થાય છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- લગ્ન વિશે એવું કહેવાતું આવ્યું છે…