એટલિસ્ટ એક દિવસ માટે તો બધું ભૂલી જા! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

એટલિસ્ટ એક દિવસમાટે તો બધું ભૂલી જા! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દ્વારે ત્વચાના તાર ઉતારીને આવજો!ભીતરના સર્વ ભાર ઉતારીને…

તું નક્કી કરી લે કે તારે સંબંધ રાખવો છે કે નહીં? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તું નક્કી કરી લે કે તારેસંબંધ રાખવો છે કે નહીં? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ક્યારે ઊઘડે એ જ વિચારે,…

હું એને કોઈ વાતની ના પાડી શકતો નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હું એને કોઈ વાતનીના પાડી શકતો નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કોણ કહે છે સ્વપ્ન માટે રાત હોવી જોઈએ,દૃશ્ય…

કે’વું પડે યાર, અમારે તારા જેવું સરખું નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કે’વું પડે યાર, અમારેતારા જેવું સરખું નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ટકોરા મારવા દે, શક્ય છે એનું ઊઘડવું પણ,તું…

દરેક વાતને ગંભીરતાથી લેવાની કંઈ જરૂર નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

દરેક વાતને ગંભીરતાથીલેવાની કંઈ જરૂર નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ લડખડાતી જાત છે, ને રાત લાંબી છે ઘણી,ને લથડતા…

સારા બનવામાં મૂરખ ન બની જવાય એ જોજે – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સારા બનવામાં મૂરખ નબની જવાય એ જોજે ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ મેં મને ધાર્યો હતો એવો ન નિકળ્યો ક્યાંય…

બધાને કંટ્રોલ કરવા જઇશ તો કોઇ કાબુમાં નહીં રહે! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

બધાને કંટ્રોલ કરવા જઇશ તો કોઇ કાબુમાં નહીં રહે! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જીતવાની જ લત તમે રાખી, એકતરફી…

હસતું મોઢું રાખવામાં તારું શું જાય છે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

હસતું મોઢું રાખવામાં તારું શું જાય છે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ એક ટીપું આંખથી સરકી ગયું તો શું થયું?…

કેટલી મદદ કરવી એની પણ સમજ હોવી જોઈએ! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કેટલી મદદ કરવી એનીપણ સમજ હોવી જોઈએ! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કોની કરું હું રાવ, એ કંઈ પારકા નથી,જેણે…