ડિવૉર્સ થયા છે? ટેક ઇટ ઇઝી! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ડિવૉર્સ થયા છે?ટેક ઇટ ઇઝી! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ——– છૂટાછેડાને લાઇટલી લેવાનો ટ્રેન્ડ દુનિયામાં વધી રહ્યો છે.જુદાં પડવાનું એક…

એ વ્યક્તિ ક્યાં હશે? એનું શું થયું હશે? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

એ વ્યક્તિ ક્યાં હશે?એનું શું થયું હશે? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કદી મહેનત કરી લઉં છું, કદી રાહત કરી…

તમે ક્યારેય એકલા ફરવા ગયા છો? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમે ક્યારેય એકલાફરવા ગયા છો? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- સોલો ટ્રાવેલનો ટ્રેન્ડ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે. એકલા હોઈએ…

તને તો મારી પોસ્ટને લાઇક કરવાની પરવા પણ નથી! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તને તો મારી પોસ્ટને લાઇકકરવાની પરવા પણ નથી! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ જિંદગી નામે અહીં play store છે, તું…

EMOTIONAL ABUSE -દાંપત્યજીવન માટે આવું કરવું બહુ જોખમી છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

EMOTIONAL ABUSEદાંપત્યજીવન માટે આવુંકરવું બહુ જોખમી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- અત્યાચાર માત્ર શારીરિક જ નથી હોતો, ઘણાં કપલ્સ…

આપણા ઘરમાં કેમ કોઈ હસતું નથી? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણા ઘરમાં કેમકોઈ હસતું નથી? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ડૂબી હૈ મેરી ઉંગલિયા ખુદ અપને લહૂ મેં,યે કાંચ કે…

સ્લીપ ડિવૉર્સ : આ વળી એક નવા જ પ્રકારના છૂટાછેડા છે! -દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સ્લીપ ડિવૉર્સઆ વળી એક નવા જપ્રકારના છૂટાછેડા છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- કામના વધુ કલાકો, બંનેની જુદી જુદી આદતો,નસકોરાંનું…

માફ કરી કરીને આખરે કેટલી વાર માફ કરવું? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

માફ કરી કરીને આખરેકેટલી વાર માફ કરવું? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ગણવું જ કાંઈ હોય તો થડકા ગણી બતાવ,તેં…

જોજો, કારણ વગર ભૂખ્યા ન રહેતા, હેરાન થઈ જશો! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

જોજો, કારણ વગર ભૂખ્યાન રહેતા, હેરાન થઈ જશો! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- શરીરને નિયમિત રીતે ઇંધણ તરીકે ખોરાક મળતો…

મેં જિંદગીમાં ક્યારેય સુખ જોયું જ નહીં! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

મેં જિંદગીમાં ક્યારેયસુખ જોયું જ નહીં! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ થકના ભી લાઝમી થા કુછ કામ કરતે કરતે,કુછ ઔર…