પાલનપુરમાં વકતવ્ય

પાલનપુરમાં

તા.10ને મંગળવારે સવારે 9.30 વાગે

શ્રી બનાસકાંઠા આંજણા પટેલ કેળવણી મંડળના

સુવર્ણ મહોત્સવ અવસરે વકતવ્ય

palanpur-invitation-10-jan-17

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

%d bloggers like this: