Chintan Quote

જેનું કંઇક મૂલ્ય હોય એનો જ ભાવ પુછાતો હોય છે. આપણું મૂલ્ય આપણે જ બેઠું કરવું પડતું હોય છે. માન પણ ભાન હોય એને જ મળે છે.
-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
#chintan_quote #KU #krishnkantunadkat
#chintannipale
#gujaratiquotes #JU
©Jyoti Unadkat
Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *