જૂનાગઢમાં લેકચર

જૂનાગઢમાં લેકચર :

સ્વ. પેથલજીભાઇ ચાવડાની 87મી જન્મજયંતિ

અને ડો. સુભાષ આર્યકન્યા છાત્રાલયના સ્થાપના દિન અવસરે

તા. 15મી સપ્ટેમબર 16 અને ગુરુવારે સાંજે 6 વાગે

ડો. સુભાષ એકેડેમીમાં

મારું અને જ્યોતિનું લેકચર.

JUNAGADH INVITATION. 15 SEPTEMBER 2016.

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *