રાજકોટમાં રવિવારે લેકચર

તા. 6 માર્ચ 2016, રવિવાર, બપોરે 4 વાગે,
રાજકોટ એન્જિનિયરીંગ હોલમાં
‘નવદંપતી-યુવા યુગલ : 
તણાવ, સમજણ અને એક-બીજા પ્રત્યેની જવાબદારી’
વિષય પર મારું લેકચર. 
3થી4 દરમિયાન કાજલ ઓઝા-વૈધ તથા 
5થી6 દરમિયાન શ્રી ગીજુભાઇ ભરાડનું લેકચર 
પણ આ સ્થળે જ યોજાયું છે.

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *