પાણી પણ ગૂગલને 
પૂછીને પીવાનું?
ડો.ગૂગલથી બચો!

ગૂગલ પર ભરોસો કરતા પહેલા
સો વખત વિચાર કરો.
ગૂગલની મદદથી સારા ડોકટર કે 
સારી હોસ્પિટલ શોધો એ વાજબી છે 
પણ બીમારીનો ઇલાજ ન શોધો.
સેલ્ફ ડોયોગ્નેસિસ ડેન્જરસ છે.
‘દિવ્ય ભાસ્કર’ની ‘રસરંગ’ પૂર્તિ
(તા.20 ડિસેમ્બર 2015, રવિવાર)માં પ્રસિધ્ધ
દૂરબીન કોલમ.

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *