આ દિવાળીએ જિંદગીને પ્રોમિસ આપો કે 
હું તને પૂરેપૂરી જીવીશ
‘દિવ્ય ભાસ્કર’ના વિશેષ દિવાળી અંક
‘ઉત્સવ’ માં 
પ્રસિધ્ધ થયેલો લેખ
 

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

%d bloggers like this: