સોશિયલ મીડિયા પર જે કંઇ કરો, બહુ સમજી વિચારીને કરજો! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સોશિયલ મીડિયા પર જે કંઇ કરો, બહુ સમજી વિચારીને કરજો! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અમેરિકાએ એવો નિયમ કર્યો છે કે,…