‘અહા ચિંતન’નું વિમોચન

આવો મળીએ,

અમદાવાદ મીઠાખળીમાં આવેસ ક્રોસવર્ડમાં

તા. 4, રવિવાર, સવારે 11.30…

મારા, જ્યોતિ, નવભારત સાહિત્ય મંદિર અને ક્રોસવર્ડ તરફથી

સહુને આમંત્રણ છે..

aa

bb

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *