બુક વિમોચન

નિલય શાહની નવલકથા ‘અસંમત’નું વિમોચન.
તા. 2 જુલાઇ 16, શનિવાર, સાંજે 6-15 વાગે.
એચ.ટી.પારેખ હોલ,અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસો., અમદાવાદ.

Nilay Shah Book launch

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *