દિવ્યાંગ કહી દેવાથી 
વિકલાંગોનું ભલું થઇ જશે?
આપણા દેશમાં અપંગોની હાલત 
ખરેખર કેવી છે?
સંબોધનમાં ફેર કરી દેવાથી સંબંધમાં 
કેટલો ફેર પડતો હોય છે?
વિકલાંગોના મામલે સરકારે જ નહિ, 
સામાન્ય લોકોએ પણ સક્રિય થવું રહ્યું.
‘દિવ્ય ભાસ્કર’ની ‘રસરંગ’ પૂર્તિ
(તા. 03 જાન્યુઆરી 2016, રવિવાર)
દૂરબીન કોલમ

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *