One thought on “

  1. આપે ચિંતન ની પળે કોલમ ની આપેલ લિન્ક્સ કામ આપતી નથી.. મને લાગે છે થોડા સમય પછી એનું ઠેકાણું બદલાઈ જતું હોવાથી આવું થાય છે… આપ લેખ પ્રસિદ્ધ થયાના થોડા સમય પછી એને અહીં મુકો તો કાયમ માટે સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશે..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *