તમને ક્યાં રહેવું ગમે? મોટા શહેરમાં કે નાના ગામડાંમાં? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને ક્યાં રહેવું ગમે?મોટા શહેરમાં કે નાના ગામડાંમાં? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- અમેરિકા સહિત અનેક દેશોમાં લોકો મોટાં શહેરોમાંથી…