દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

દરેક વાતમાં નસીબને દોષ દેવાનું બંધ કર! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પહલે ઇસ મેં ઇક અદા થી નાઝ થા…

કોણ વધુ લકી છે? એલન મસ્ક, અમિતાભ કે તમે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોણ વધુ લકી છે? એલન મસ્ક, અમિતાભ કે તમે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- નસીબદાર હોવું એટલે શું?  સામાન્ય માણસ જેની પાસે ખૂબ…