Chintan Quote

પ્રોટેકશન પરાધીનતા બની ન જાય એની કાળજી રાખવી પડતી હોય છે. ક્યારે આપણી વ્યક્તિની આગળ રહેવું અને ક્યારે એને આગળ થવા દેવી એની સમજ એ પ્રેમ જ છે.
-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
#chintan_quote #KU #krishnkantunadkat
#chintannipale
#gujaratiquotes #JU
©Jyoti Unadkat
Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *