કાર, હાઇવે, સફેદ પટ્ટા, સંમોહન અને એક્સિડન્ટ – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કાર, હાઇવે, સફેદ પટ્ટા, સંમોહન અને એક્સિડન્ટ દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- દુનિયામાં કારના અકસ્માતો સતત વધી રહ્યા છે. કારમાં…