એની જગ્યાએ બીજું કોઈ હોત તો ખબર પાડી દેત! – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

એની જગ્યાએ બીજું કોઈહોત તો ખબર પાડી દેત! ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ કડવી, મીઠી, તૂરી છે ભૈ, મજબૂરી છે!સૌને સૌની ધૂરી છે…

શું આપણે બધા ધીમે ધીમે ‘બહેરા’ થતા જઇએ છીએ? : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

શું આપણે બધા ધીમે ધીમે ‘બહેરા’ થતા જઇએ છીએ? દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને હમણા એવું કહ્યું…