કોઈ તમને તમારા વિશે પૂછે તો તમે શું કહો? – ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કોઈ તમને તમારા વિશે પૂછે તો તમે શું કહો? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ સતત સારું બતાવી ઠીક આપે છે,…

સારી જિંદગી માટે ક્યારેક મૂડ ખરાબ થાય એ પણ જરૂરી છે! – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સારી જિંદગી માટે ક્યારેક મૂડ ખરાબ થાય એ પણ જરૂરી છે! દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણે એવું ઇચ્છતા હોઇએ છીએ…