કાયદાઓનું પાલન કરીએ એ જ પ્રજાસત્તાક દિનની ખરી ઉજવણી – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કાયદાઓનું પાલન કરીએ એ જ પ્રજાસત્તાક દિનની ખરી ઉજવણી દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- દરેક દેશ માટે બંધારણ જેટલું મહત્ત્વનું…