Chintan Quote

રસ્તેથી જે ભટકી જાય છે એને જ મેપ અને જીપીએસની જરૂર પડે છે! જેને ખબર છે કે પોતે સાચા રસ્તે છે એને કંઇ જોવું પડતું નથી.
-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
#chintan_quote #KU #krishnkantunadkat
#chintannipale
#gujaratiquotes #JU
©Jyoti Unadkat
Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *