Chintan Quote

કોઇ આપણા સુખનું કારણ બને ત્યાં સુધી વાંધો નથી પણ કોઇ આપણા દુ:ખનું કારણ તો ન જ બનવા જોઇએ.
-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
#chintan_quote #KU #krishnkantunadkat
#chintannipale
#gujaratiquotes #JU
©Jyoti Unadkat
Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *