CHINTAN@24X7.
હાજર છે, ચિંતન શ્રેણીનું ચોથું પુસ્તક ‘ચિંતન @ 24X7’ . 
વાચકો મારા માટે કાયમ સર્વોપરી રહ્યા છે. 
મારા પ્રિય વાંચકો, મિત્રો અને શુભેચ્છકો સમક્ષ પેશ છે, 
ચિંતન@ 24X7. 

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *