સોશિયલ મીડિયા પર ન હોવું એ ગુનો કે પાપ થોડું છે? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

સોશિયલ મીડિયા પર ન હોવું એ ગુનો કે પાપ થોડું છે? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- ઘણાં લોકોમાં એવી ગેરમાન્યતા…

આપણે યંગસ્ટર્સને મોટિવેટ કરવામાં ઊણાં ઊતરીએ છીએ? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણે યંગસ્ટર્સને મોટિવેટ કરવામાં ઊણાં ઊતરીએ છીએ? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ આપણો દેશ યંગસ્ટર્સનો દેશ છે. આપણો યંગસ્ટર્સ સમજુ, ડાહ્યો,…