તમને ક્યાં રહેવું ગમે? મોટા શહેરમાં કે નાના ગામડાંમાં? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમને ક્યાં રહેવું ગમે?મોટા શહેરમાં કે નાના ગામડાંમાં? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ———- અમેરિકા સહિત અનેક દેશોમાં લોકો મોટાં શહેરોમાંથી…

રિવર્સ માઇગ્રેશન : શહેર છોડીને ગામડાંમાં રહેવાનું મન થાય છે? : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

રિવર્સ માઇગ્રેશન : શહેર છોડીને ગામડાંમાં રહેવાનું મન થાય છે? દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** કોરોના પછી અમેરિકા સહિત અનેક…