પોલિટિકોફોબિયા : તમને ચૂંટણી અંગે કોઈ ડર તો લાગતો નથી ને? – દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

પોલિટિકોફોબિયા : તમને ચૂંટણી અંગે કોઈ ડર તો લાગતો નથી ને? દૂરબીન : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ દેશમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે. આપણી…