ખબર નહીં, હું મારી રીતે ક્યારે જીવી શકીશ? – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

ખબર નહીં, હું મારી રીતે ક્યારે જીવી શકીશ? -કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ અમસ્તી મારી મહેનત પર ઘડીભર તો નજર કરજો, કહું છું…