કાઉ કડલિંગ : ગાયને હગ કરો અને તણાવથી મુક્તિ મેળવો : દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

કાઉ કડલિંગ : ગાયને હગ કરો અને તણાવથી મુક્તિ મેળવો દૂરબીન – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ ***** દુનિયાના દેશોમાં આજકાલ કાઉ કડલિંગનો…