Chitan Quote

વેદનાને પંપાળવાની આદત છોડવી પડે છે. આપણે જેને પેમ્પર કરીએ છીએ એ જ આપણી સાથે જોડાયેલું રહે છે પછી એ દુ:ખ હોય કે સુખ!
-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
#chintan_quote #KU #krishnkantunadkat
#chintannipale
#gujaratiquotes #JU
©Jyoti Unadkat
Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *