માણવા જેવો કાર્યક્રમ

માણવા જેવો કાર્યક્રમ :
ગાંધીનગરમાં કાવ્યસત્ર –
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા
તા. 26 સપ્ટેમ્બર 2016, સોમવારે, રાતે 8-30 વાગે
બાબાસાહેબ આંબેડકર હોલ, સેકટર 12, ગાંધીનગર ખાતે કાવ્યસત્ર
IMG-20160924-WA0003
IMG-20160924-WA00041

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *