ગાંધીજીને ફિલ્મનો શોખ હતો?
ગાંધીજીએ કઇ મૂવી જોઇ હતી?

દિવ્ય ભાસ્કરની આજની (2 ઓકટોબર, 2015 શુક્રવાર. ગાંધી જયંતિ) નવરંગ પૂર્તિમાં 
પ્રસિધ્ધ થયેલો લેખ સાદર છે…

Krishnkant Unadkat

Krishnkant Unadkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *